Månadens citat

Det är inte monumenten som lär oss historia. Det är ruinerna.
Carl Hammarén