Månadens citat

Det ligger ett bestående utbildningsvärde i att skilja myt från sanning.
Lawrence Langer